Socialstyrelsen

Tidligere indsats for udsatte børn og unge

Sammen med Socialstyrelsen har vi udviklet og produceret fire film der introducerer til styrelsens seneste anbefaling om omlægning til en tidligere indsats. Filmene berører bla. centrale begreber i omlægningen og videreformidler fagpersoners viden og erfaringer.

Se introfilm