Socialstyrelsen

Tidligere indsats for børn og unge i udsatte positioner

Sammen med Socialstyrelsen har vi udviklet og produceret fire film, der introducerer til styrelsens anbefaling om omlægning til en tidligere forebyggende indsats. Filmene berører bla. centrale begreber i omlægningen og videreformidler fagpersoners viden og erfaringer.

Se introfilm