Finans Danmark

Koncernløsning til Finansministeriet

Leverancer

  • Digital Strategi
  • Brugertests
  • Informationsarkitektur
  • Digital identitet
  • Teknisk implementering

Fakta

Finansministeriet og alle styrelser herunder er bygget på samme tekniske platform og stylesheet. Det betyder at de enkelte styrelser udelukkende varierer i farver. Så samme design, men med forskellige farver for hver styrelse. Dette gælder for Finansminsteriet, Økonomistyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen, Statens Administration, Statens It.

Hvem er Finansministeriet

Finansministeriet spiller en helt central rolle for skiftende regeringers økonomiske politik. Ministeriet er blandt andet ansvarlig for udarbejdelsen af de årlige finanslove, der populært sagt er budgettet for alle statens udgifter og indtægter.

Gå til fm.dk