Socialstyrelsen

Tidligere indsats for børn og unge i udsatte positioner

Casen kort fortalt

Sammen med Socialstyrelsen har vi udviklet og produceret fire film, der introducerer til styrelsens anbefaling om omlægning til en tidligere forebyggende indsats. Filmene berører bla. centrale begreber i omlægningen og videreformidler fagpersoners viden og erfaringer.